FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Az önkormányzatok és különböző gazdálkodó szervezetek részéről megnyilvánuló igény indította Társaságunkat arra, hogy az államigazgatási, közigazgatási és a vállalkozói szférában szerzett tapasztalatokra támaszkodva az alábbi speciális területekre fókuszálva alakítsuk ki szolgáltatásainkat:

Közbeszerzési tanácsadás

Környezetvédelmi tanácsadás

.
a település környezetvédelmi programjának felülvizsgálata;
.
új környezetvédelmi program készítése;
.
környezetvédelmi célok azonosítása;
. szükséges intézkedések meghatározása

Terület- és
településfejlesztési tanácsadás

.
Terület- és településfejlesztési koncepciók, valamint stratégiai és operatív programok készítése.
.
Ipari parkok és vállalkozási övezetek megvalósíthatósági, gazdaságossági és fejlesztési tanulmányainak készítése.
.
Terület- és településfejlesztési programokhoz kötődő kommunikációs, és PR tanácsadás.


Közbeszerzési tanácsadás


közbeszerzési igények felmérése; a szervezet átvilágítása; beszerzési szabályzat és terv készítése;
közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása;
szerződések előkészítése, a szerződések teljesítésének felügyelete,

A közbeszerzési törvény az elmúlt években - Unióhoz történő csatlakozás következményeként is - folyamatosan az érdeklődés homlokterében volt, amely a törvény többszöri módosítását eredményezte.

A közbeszerzésre kötelezettek egy jelentős része racionális megfontolásból úgy határoz, hogy saját csapata kompetenciájának kiegészítésére tanácsadót von be a közbeszerzés eljárások lebonyolítására.

Az Absolute Consulting Kft. szakértői egyaránt képesek teljes mértékben eleget tenni az Ajánlatkérői és Ajánlattevői oldalon jelentkező igényeknek, a közbeszerzések terén szerzett több éves tapasztalat és a rendelkezésre álló képzett, jogi, gazdasági és műszaki végzettségű szakembergárda jóvoltából.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során kötelezően ellátandó feladatok köre széles, a közbeszerzésre vonatkozó törvények több tucat feladatot határoznak meg.

Tevékenységünk a közbeszerzési igények felmérésétől, a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításán, a szerződések előkészítésén át, a szerződések teljesítésének közbeszerzés jogi szempontból történő felügyeletéig tart.

Első lépésként áttekintjük partnerünk közbeszerzési szabályzatát. Megvizsgáljuk, hogy azok megfelelnek-e a Kbt. rendelkezéseinek, rugalmasan szolgálják-e a megbízó fejlesztési prioritásait, megfelelően rendezik-e a közbeszerzések lebonyolításának és koordinációjának rendjét, továbbá a felelősség kérdését.

Amennyiben ilyennel a megbízó nem rendelkezik, úgy készítünk egyet.

Ennek megfelelően fokozott figyelmet fordítunk az esetlegesen ellenőrzött területek minden szempontból megfelelő szabályozására.

Ezzel párhuzamosan két további feladatot végzünk el,

 

.
egyrészt megvizsgáljuk a beszerzési tervet, szükség esetén módosító javaslatokat teszünk,
.
másrészt visszamenőleg a közelmúltban megkötött szerződéseket, illetve az ezt megelőző esetleges eljárásokat tekintjük át.


Természetesen mindeközben az aktuális eljárásokat lebonyolítjuk.

Az "átvilágítást" követően tervszerűen lefolytatjuk a közbeszerzési eljárásokat, és természetesen a felmerülő kérdésekben tanácsokat adunk.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során az elvégzett munkáért, az adott jogi tanácsokért teljes körű felelősséget vállalunk, szükség esetén szolgáltatásaink köre kiterjed az Ügyfelek Közbeszerzési Döntőbizottság előtti, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos bírósági képviseletére is.

A feladatunk ellátása során nagy hangsúlyt fektetünk a megbízóval való jó munkakapcsolat fenntartására. Ennek érdekében rendszeres személyes konzultáció keretében állunk a megbízó munkatársai rendelkezésére.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy a hatályos vonatkozó jogszabályok mentén, azok figyelembevételével és betartásával racionalizáljuk ügyfeleink beszerzési folyamatait.
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió